หอศิลป์ แนวประวัติศาสตร์ ในตัวเมืองกรุงเทพ

หอศิลป์

      หอศิลป์ แนวประวัติศาสตร์ หากพูดถึง จังหวัด กรุงเทพมหานครแล้ว เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลาย ทางเชื้อชาติ และยังเป็นศูนย์รวม ของอีกหลากหลายนานาชนิด ที่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ ในประเทศไทย และยังมีความงดงาม ที่เรามองเห็นกัน ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม อาหาร การแสดงนาฏศิลป์  และอื่น ๆ อีกมากมาย

และในบางครั้ง กาลเวลา ก็ทำให้ของเหล่านั้นได้สูญหายไปตามกาลเวลา จึงได้เกิด พิพิธภัณฑ์ ทัณฑสถาน หรือหอศิลป์ ที่จะช่วยเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นไว้ วันนี้แอดมิน โดยมีหอศิลป์ แนวประวัติศาสตร์ ในเขตตัวเมืองกรุงเทพฯ มาให้ทุกท่าน เลือกชมไปเที่ยว ในวันหยุด เพื่อที่จะย้อนรอยอดีต ไปดูความรุ่งเรืองในสมัยก่อนกันค่ะ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เราไปดู 3 สถานที่ที่แอดมินมาแนะนำ

  •  มิวเซียมสยาม

เป็นหอศิลป์ และแหล่งการเรียนรู้ ทิพย์ใช้เทคนิคการ เล่าเรื่องแบบโต้ตอบ โดยแสดง ผ่านภาพเหล่านั้น ให้เป็นตัวกลาง ส่วนเราคือผู้รับสาร ที่เมื่อผู้ส่งสาร แสดงออกอย่างไร ก็คิดและวิเคราะห์ตาม ซึ่งไม่มีผิดและไม่มีถูก หากใครวิเคราะห์ ได้อย่างไร ก็เป็นสิทธิ์ของบุคคลนั้น ซึ่งส่วนมาก  ผลงานที่ได้นำมาโชว์ ในที่นี้ นั้นจะแฝงไปเรื่องการเมืองเสมอๆ

ในส่วนของค่าเข้าชม จะมีราคาที่แตกต่างกันไป ซึ่งหากเป็นนักเรียน นักศึกษาจะมีราคาที่ถูก สวนผู้ใหญ่จะมีราคามากขึ้น

  •  พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

เป็นอีกที่นึง ที่มีความเป็นท้องถิ่น ก่อตั้งโดยเอกชน ซึ่งเจ้าของบ้านนั้น มีวัตถุประสงค์ ที่จะมอบให้เป็นที่ให้เยาวชน ได้ศึกษาหาความรู้ อยู่ในเขตบางรัก มีลักษณะเป็น บ้านพักอาศัย เมื่อเห็นตัวบ้าน จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยว กับสภาพความเป็นอยู่ของชาว บางกอกในอดีต ของคนฐานะปานกลาง ที่ผ่านสงครามโลก ครั้งที่ 2  ซึ่ง ตึกจะมีอิทธิพล มาจากทางตะวันตก และในนั้น จะได้จัดนิทรรศการ ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และปัจจุบันก็ยังใช้ เป็นห้องสมุดอีกด้วย

ในส่วนของค่าเข้าชม ทีนี้ไม่เสียเงินค่ะ

  •  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่าหอศิลป์กรุงเทพฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และหอศิลปวัฒนธรรม แบบด้วยกันสองส่วน ซึ่งจะมีทั้งห้องนิทรรศการหลัก ห้องนิทรรศการ ขนาดใหญ่ แม่ฮ่องนิทรรศการย่อย ซึ่งภายในนั้น จะมีกิจกรรมทางศิลปะ และมีร้านค้า และยังมีมุม การจัดเรียงผลงานให้เราถ่ายรูปได้ สามารถเดินชม ด้วยความสุขความ สุนทรีย์และความสบายใจ

     หอศิลป์ แนวประวัติศาสตร์ ในกรุงเทพฯ นอกจาก จะเป็น แหล่งสำคัญทางเศรษฐกิจแล้ว  ก็ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ ทางศิลปะที่สวยงามอีกด้วย เพราะมีทั้งเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ที่เรายังไม่รู้ ให้เราได้ค้นหาคำตอบอีกมากมาย ภายใต้หอศิลป์เหล่านี้ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม burattokyosampo.com

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เครดิต doublertheory.com

You Might Also Like