ท่องเที่ยววัด ในอำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

ท่องเที่ยววัด

ท่องเที่ยววัด ในอำเภอแม่ริม เวลาที่ทุกท่าน นึกถึงอำเภอแม่ริม ทุกท่านนึกถึง ที่เที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ  ถ้าจะให้แอดมิน เดาแอดมินคิดว่าคงจะเป็นเที่ยว ที่ดอยหรือว่า คงจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ที่เป็นแลนด์มาร์ค ของแม่ริม แต่วันนี้ แอดมิน จะพาทุกท่าน ไปรู้จัก กับวัด ที่ทั้งมีความสวยงาม และมีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ค่ะ

  •  วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดพระพุทธบาทสี่รอย  วัดแห่งนี้ อยู่กลางหุบเขา สูงชัน มีต้นไม้ป่าใหญ่ อยู่ล้อมรอบ ต้นไม้สูงใหญ่ตาม เส้นทางธรรมชาติและมีลำธารน้ำไหล ผ่านเย็นตลอดทาง และมีรอยพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า 4  พระองค์ กำเนิดเป็น รอยพระพุทธบาทสี่รอย เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา แม่ประทับรอยพระบาท ซอนกับรอยพระบาทนั้น

ด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหมดอีก 3 องค์ แล้วก็ได้ทรงอธิษฐานไว้ ว่าถ้ากูตถาคตนิพพานไปแล้ว เทวดาทั้งหลาย ก็จะได้นำ เอาพระธาตุ ของกูตถาคม มาบรรจุไว้รอยพระบาทที่นี่  โดยที่ตั้งวัดนี้อยู่ที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

  •  วัดป่าดาราภิรมย์

ตั้งอยู่ในเขต ตำบลริมใต้ เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ในอาณาเขตของวัดมากถึง 26 ไร่  ด้านหน้าวัดมี คลองชลประทาน แม่แตงไหลผ่าน ส่วนอีกด้านหนึ่งของวัด ก็ยังมีต้นไม้ล้อมรอบ ทำให้รู้สึกเย็นและสงบ

พระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปสุโขทัย พระนามว่า “พระสยัมภูโลกนาถ” นี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่หากใคร ได้มาเที่ยวที่อำเภอแม่ริมนั้น จะต้องมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่ตนเองค่ะ

  •  วัดน้ำตกแม่สา

วันนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่แรม ก่อนทางไปเถอะน้ำตก แม่สาฝั่งซ้ายมือ ซึ่งในอดีตเคยเป็น วัดร้างมาก่อนในสมัยโบราณกาล ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวชาวบ้าน ขุดพบพระพุทธะศิลปะ สมัยเชียงแสน ที่มีอายุมากถึง 500 ปี  รวมทั้งผ้าสิบสองศิลปะ

สมัยพระหริภุญชัยที่มีอายุกว่า 1,000 ปี  ที่ทรงอยู่ในฐานเจดีย์ ทำให้เมื่อมีวันสำคัญ ๆ ของทางศาสนา จะมักมีผู้คนมากราบไหว้ เป็นจำนวนมาก ทำให้ทางวัดได้จัดยามเฝ้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการโจรกรรม และของสูญหายทางวัฒนธรรม

     ท่องเที่ยววัด ในอำเภอแม่ริม จะเห็นได้ว่าใน อำเภอแม่ริมนั้น ไม่ได้มีดีเเค่ธรรมชาติ อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีทั้ง ศิลปะและวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ของวัดที่งดงาม อีกด้วย หากเพื่อน ๆ คนไหนสนใจก็สามารถ ลองไปเที่ยวกันได้นะคะ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ burattokyosampo.com

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เครดิต twilightvineyard.com

You Might Also Like